[유머]추미애가 답

수가짱
2021-08-11

 

Không có lý do gì để chờ đợi lâu hơn nữa 

Đó là một khoảnh khắc tuyệt vọng


để thanh lý 

Để bảo vệ Tổng thống Moon Jae-in và duy trì chính sách 

Để nở hoa trong 20 năm tới 


Mi-ae Choo, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành chính 

Mi-ae Choo, người đã trải qua tất cả các trận chiến trước khi sinh và trên không, chiến đấu tay đôi và chiến đấu ngoài không gian. 

Pháo đài cuối cùng để tiếp tục và hoàn thiện hơn nữa các cải cách 


Khả năng cải cách Rõ ràng Có định hướng cứng nhắc Chính trực Năng lực ngoại giao 


Chu Mi-ae, người có tất cả, là câu trả lời 


1 0